Χρηστικά

Πότε επιβάλλονται πρόστιμα για λάθη στις φορολογικές δηλώσεις


Κρίσιμος είναι ο χρόνος υποβολής των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων για την αποφυγή του καταλογισμού επιπλέον φόρων

Ακριβά μπορεί να κοστίσει ένα λάθος ή λάθη κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, καθώς εκτός από τον επιπλέον φόρο και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν, καταλογίζονται και διοικητικά πρόστιμα έως 500 ευρώ.

Κρίσιμη σημασία έχει ο χρόνος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όπως επίσης και το ποσό του επιπλέον φόρου που προκύπτει αλλά και το αν πρόκειται για τυπική παράβαση.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, για κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Ωστόσο με πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, προβλέφθηκε ότι, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Όμως, σε περίπτωση λάθους, από το οποίο προκύπτει, πως ο φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική είναι υψηλότερος των 100 ευρώ, τότε καταλογίζεται και το πρόστιμο των 100 ευρώ, πέρα από τον υψηλότερο φόρο εισοδήματα που θα βεβαιωθεί.

Ωστόσο, σημασία έχει ο χρόνος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Σύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, «αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα». Συνεπώς δεν υποβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος υποβάλει τη φορολογική του δήλωση στις 15 Ιουνίου και κατόπιν διαπιστώνει, πως δεν συμπεριέλαβε στη δήλωσή του, π.χ. εισόδημα από ενοίκια ή άλλο εισόδημα ή κάποια τεκμαρτή δαπάνη.
Εάν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που είναι η 30η Ιουνίου 2022, τότε αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. 
Η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος υποβάλει την φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα, έως τις 30 Ιουνίου και μετά διαπιστώνει ότι δεν δήλωσε κάποια εισοδήματα. Εφόσον υποβάλει τροποποιητική μετά την 30η Ιουνίου ή τον εντοπίσει η Εφορία μέσα από διασταυρώσεις, τότε εκτός των επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων που αναλογούν στο εισόδημα που αρχικά δεν δηλώθηκε, θα επιβαρυνθεί και με το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν…

Πάντως για μια σειρά διορθωτικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα, ακόμη και αν οι τροποποιητικές υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
  2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
  3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
  4. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
  5. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
  6. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
  7. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα