Χρηστικά

Πρόστιμα 100.000 ευρώ για παρεμβάσεις στις ταμειακές μηχανές!


Τα πρόστιμα διαχωρίζονται σε εκείνα που αφορούν σε ενέργειες του χρήστη της ταμειακής μηχανής και σε εκείνα που αφορούν την εταιρεία ή τον ιδιώτη που είναι υπεύθυνος για το λογισμικό

Πρόστιμα που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ επιβάλλονται στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών.

Τα πρόστιμα διαχωρίζονται σε εκείνα που αφορούν σε ενέργειες του χρήστη της ταμειακής μηχανής και σε εκείνα που αφορούν την εταιρεία ή τον ιδιώτη που είναι υπεύθυνος για το λογισμικό.

Όπως έγραψε το Σin, η ΑΑΔΕ έδωσε αυστηρές εντολές στους ελεγκτές που χτενίζουν ήδη τις τουριστικές περιοχές της χώρας, για την εξάντληση της αυστηρότητας και την επιβολή προστίμων ή λουκέτων στους παραβάτες.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραβάσεις κατά κατηγορία παρέμβασης ή κακής χρήσης των ταμειακών μηχανών είναι τα ακόλουθα:

  • Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), κατά οποιονδήποτε τρόπο, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά τα έσοδα προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών.
  • Το πρόστιμο αυτό, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Αυστηρότερες ποινές για «επεμβάσεις»

Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, κατά οποιονδήποτε τρόπο, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και λογισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος.

Οι «διπλές» μηχανές

Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, (δηλαδή δεν είναι δηλωμένη ή περιέχει παράνομο λογισμικό κλ.π), επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί του τζίρου με ελάχιστα ποσά 10.000 ή 30.000 ευρώ, για κάθε έτος.

Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.

Για τις παραβάσεις που αφορούν στη μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται το πρόστιμο του 15% επί του ετήσιου τζίρου, ανά ελεγχόμενο έτος με ελάχιστα ποσά τις 10.000 και 30.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, με ανώτατο όριο το τριπλάσιο των ανωτέρω ποσών ήτοι 30.000 και 90.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα τα αποφεύγουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχουν δηλώσει απώλεια Φ.Η.Μ.

Επίσης, στην περίπτωση που ο υπόχρεος προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική αρχή και υποβάλει δήλωση απώλειας Φ.Η.Μ., πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου, δεν επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο  των 10.000 ή 30.000 ευρώ, αλλά επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ ανεξαρτήτως του πλήθους Φ.Η.Μ. που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα