Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Κερδοφορία και ισχυρή ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2021


Η αξιόλογη αύξηση της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουργικών κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα η ΣΙΔΜΑ Χαλυβουργική να καταγράψει στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, το α’ εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε σε 106,5 εκατ. ευρώ ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 130,3 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 71,7%. Οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περσινό εξάμηνο κατά 47,1%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,068 εκατ. ευρώ από 1,841 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 166,8% από 8,1% το α’ εξάμηνο του 2020 σε 21,6% την αντίστοιχη φετινή περίοδο. Σε απόλυτο νούμερο το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 364% ή κατά ευρώ 18 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 70,6 εκατ. ευρώ από 41,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 70,9%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 94,4 εκατ. από 55,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 68,9%. Όπως και σε επίπεδο ομίλου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στη γραμμή των προ φόρων αποτελεσμάτων καταγράφηκαν κέρδη 24,3 εκατ. από ζημιές 1,0 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη διαφορά των 25 εκατ. ευρώ, τα μισά περίπου αφορούν στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας και τα υπόλοιπα στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των νέων δανειακών υποχρεώσεών της.

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 81,3 % και  76,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ενώ της SIDMA Romania στα 14,5 εκατ. έναντι ευρώ 8,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από 236 χιλ. πέρυσι σε 2.627 χιλ. φέτος, όσο και των αποτελεσμάτων προ φόρων, από ζημιές ευρώ 58  χιλ. πέρυσι σε κέρδη ευρώ 2.375 χιλ. φέτος.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις