Χρηστικά

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων 345 εκατ. ευρώ! Γιατί οι δικαιούχοι δεν πάνε να εισπράξουν


Περισσότερες από τις μισές επιστροφές φόρου δεν προσέρχεται κανείς να τις εισπράξει και λιμνάζουν στα συρτάρια της Εφορίας, προκαλώντας απορίες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ,  το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρου, στις 30 Νοεμβρίου 2022, ήταν 642 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 440 εκατ. ευρώ, αφορούν σε Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων άνω των 90 ημερών (ληξιπρόθεσμες επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Επίσης, ποσό ύψους 95 εκατ. ευρώ, αφορά σε «λοιπές επιστροφές φόρου» άνω των 90 ημερών, αλλά το ποσό των 345 εκατ. ευρώ είναι σε εκκρεμότητα γιατί δεν εμφανίζονται δικαιούχοι να το εισπράξουν.

Από τα 642 εκατ. ευρώ, ένα ποσό της τάξης των 242 εκατ. ευρώ, αφορά σε Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων κάτω των 90 ημερών (μη ληξιπρόθεσμες επιστροφές).

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ για τούς αζήτητους φόρους, πρόκειται για ποσό «που δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών)».

Οι επιστροφές φόρου που λιμνάζουν και δεν προσέρχεται κανείς να τις εισπράξει (345 εκατ. ευρώ), αντιστοιχούν στο 51% των συνολικών  εκκρεμών επιστροφών φόρου.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ, η μη προσέλευση των δικαιούχων, για να εισπράξουν τις επιστροφές φόρου, οφείλεται βασικά στον φόβο του ελέγχου όχι τόσο των δικαιολογητικών, αλλά του φορολογικού ελέγχου που μπορεί να προκαλέσουν.

Επισημαίνεται ότι για να γίνει επιστροφή φόρου προηγείται έλεγχος από τις φορολογικές αρχές και τα ποσά εκταμιεύονται όταν δοθεί πράσινο φως από τους ελεγκτές.

Επιτάχυνση των επιστροφών

Το στοκ των αζήτητων επιστροφών φόρου παραμένει σε υψηλά επίπεδα παρά τις ταχύτερες διαδικασίες για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις, που έχει ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, από τις 19 Νοεμβρίου 2022, ενώ εντός του πρώτου εξάμηνου του 2023 θα ενεργοποιηθούν και οι αυτόματες επιστροφές ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αναφέρουν από τη διοίκηση και πριν από την επιστροφή των φόρων θα διενεργείται από το ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS έλεγχος με βάση τα κριτήρια κινδύνου, και σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τον λόγο θα έχουν οι ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 ημερών. Ειδικότερα:

  • Σε περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
  • Για την αξιολόγηση των πιστωτικών δηλώσεων δεν απαιτείται υποβολή έγγραφου αιτήματος, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.
  • Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS.
  • Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για την επιστροφή του φόρου, προβαίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα εργάσιμων ημερών σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλες οφειλές προς την Εφορία ή τους ΟΚΑ.
  • Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση εντολής ελέγχου εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
  • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που χαρακτηρίστηκαν με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», εκδίδονται σημειώματα για την επιστροφή του φόρου.

Επίσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής επιστρεπτέου φόρου είναι οι ακόλουθες:

  • Πριν από την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, οι υπηρεσίες θα ελέγχουν εάν υπάρχουν οφειλές σε Εφορίες προκειμένου να συμψηφιστούν ή αν προκύπτει υπόλοιπο, θα επιστρέφεται στην επιχείρηση.
  • Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει χρέη ή οφειλές για συμψηφισμό, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρούν στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση, θα πιστώνεται το ποσό στον λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα