στερλίνα
Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,34%, στα 1,0520 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,0520 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 135,9340 γεν, στο 0,8472 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται στα 1,046 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20% και διαμορφώνεται στα 1,046 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 135,16 γεν, στο 0,843 με τη στε...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,42 %, στα 1,0474 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,42% και διαμορφώνεται στα 1,0474 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 134,9910 γεν, στο 0,8579 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,26%, στα 1,0529 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0529 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 138,0730 γεν, στο 0,8560 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί κάτω από 1,06 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,28% και διαμορφώνεται στα 1,0597 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 137,3900 γεν, στο 0,8449 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,73%, στα 1,0579 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,73% και διαμορφώνεται στα 1,0579 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 137,5620 γεν, στο 0,8421 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί στα 1,0549 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,0549 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 137,4800 γεν, στο 0,839...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,36%, στα 1,0604 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,36% και διαμορφώνεται στα 1,0604 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 135,5360 γεν, στο 0,8441 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,26%, στα 1,0689 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0689 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 136,5110 γεν, στο 0,8394 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,10%, στα 1,0796 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,0796 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 138,1300 γεν, στο 0,8295 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,16%, στα 1,0913 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,0913 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 136,5980 γεν, στο 0,8306 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0838 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0838 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 136,6620 γεν, στο 0,834...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,14%, στα 1,0871 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0871 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 136,4000 γεν, στο 0,8351 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,28%, στα 1,0906 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,28% και διαμορφώνεται στα 1,0906 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 136,4790 γεν, στο 0,8375 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,12%, στα 1,0896 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0896 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 134,8870 γεν, στο 0,8335 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,09%, στα 1,1061 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1061 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 135,4390 γεν, στο 0,8424 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,22%, στα 1,0963 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,0963 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 135,5800 γεν, στο 0,8328 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,09%, στα 1,1002 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1002 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 133,6280 γεν, στο 0,833...