Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Βελτιώνει τις επιδόσεις της, "γρίφος" η κερδοφορία


Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς, προκαλώντας πάντως σύγχυση ως προς το ύψος της κερδοφορίας της, η οποία παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους και διαφορετικά μεγέθη. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοσή της στον τομέα των κόκκινων δανείων, τα οποία μειώθηκαν από 13% σε 9% επί των συνολικών χορηγήσεων, ενώ το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας τα καθαρά κέρδη εξαμήνου ανήλθαν σε 635 εκατ.ευρώ. Προσαρμοσμένο στις επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων το καθαρό αποτέλεσμα ήταν 306 εκατ.ευρώ.

Οσον αφορά τα συνολικά εξαμηνιαία κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της, η Τρ. Πειραιώς τα προσδιορίζει σε 614 εκατ. ευρώ, και σε 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Προσαρμοσμένα με βάση τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται σε 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Τα αναλυτικά τοιχεία που παρουσίασε η τράπεζα για τις επιδόσεις της στο εξέμηνο:

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €591 εκατ. το 1ο 6μηνο, μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE.

- Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα ανήλθαν σε €237 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες. Τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω.

- Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €408 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως

-Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 2ο 3μηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως στα €95 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

- Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.  Εξ αυτών οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, 954 λιγότεροι από πέρυσι.

- Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49%, έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs.

- Τα εξομαλυμένα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €479 εκατ. ευρώ, από €562 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, λόγω της δραστικής εξυγίανσης NPE

Θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σχολίασε εκτενώς τα αποτελέσματα α' εξαμήνου και β΄τριμήνου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές του ομίλου σε συνδυασμό με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της στις αρχές του 2022, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 7,0% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων», τονίζει στο μήνυμά του ο CEO της Τρ. Πειραιώς.

«O πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα εντός της χρονιάς, μέσω του υψηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις και της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος EU Next Generation, η επαναφορά του τουρισμού στα προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδα και η αναμενόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης το 2022, αλλά και για αρκετά χρόνια στο μέλλον.

Για τον Όμιλο Πειραιώς το 2022 είναι έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία, μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025.

Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλους τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 9% από 13% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με συμβολή των δύο τελευταίων τιτλοποιήσεων NPE του προγράμματος «Ηρακλής», συνολικού ύψους €0,9 δισ., ενώ η επιτυχής παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα οργανικής δημιουργίας NPE, €0,6 δισ. ευρώ.

Η εμπορική δύναμη της Πειραιώς αποκαλύπτεται τώρα που η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του σχεδίου Sunrise ολοκληρώθηκε. Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο μας για ολόκληρο το έτος. O Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις γραμμές.

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τους στόχους μας και βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης μείωσης κόστους περίπου 25% στην 4ετή περίοδο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, παρά τα πληθωριστικά εμπόδια. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,21 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν €0,05.

Συνολικά, η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές. Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς.

Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της ύψους €800 εκατ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε δείκτη NPE 8%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων άνω των €2 δισ., δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded CET1 11% και κέρδη ανά μετοχή €0,35.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, στον Όμιλο Πειραιώς εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας για την δημιουργία αξίας και βελτιστοποίησης όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την ενδυνάμωση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και την προετοιμασία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πιθανό δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στο εγγύς μέλλον.»

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα