Επιχειρήσεις

Trade Estates: Αύξηση 21,3% στα έσοδα από μισθώματα το εννεάμηνο 2023


Σε 16,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της Trade Estates AEEAΠ το εννεάμηνο 2023 έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών (όπως Εμπορικό Πάρκο Ιωαννίνων και Λάρισας, Logistics Ελευσίνας), της σύναψης νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο σε σχέση με προγενέστερες καθώς και τη θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2023.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Αdjusted EBITDA) το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 13,0 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,1%.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο 2022, επηρεαζόμενα από το διπλασιασμό του χρηματοοικονομικών εξόδων, συνέπεια της σημαντικότατης αύξησης των επιτοκίων που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Την 30.09.2023, ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς την αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων (NLTV) ανήλθε στο 37,0%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανεισμού ήταν 8,8 έτη ενώ το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,73%. Tο 57% του υφιστάμενου δανεισμού τιμολογείται με σταθερό επιτόκιο 3,28% με χρήση Interest Rate Swap που ενεργοποιήθηκε το Μάρτιο του 2023.

Σημειώνεται ότι για το έργο ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου στην Πάτρα από τη θυγατρική εταιρεία POLIKENCO AE, άρχισε η σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η οποία θα οδηγήσει σταδιακά στη μείωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου και στην αύξηση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας του δανεισμού. Εντός του επόμενου διαστήματος, αντίστοιχη χρήση πόρων του RRF θα αξιοποιηθεί και για το έργο ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ένταξης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από το RRF.

Η εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 30η .09.2023, περιλαμβάνει δώδεκα ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 291.557 τ.μ. και ενός υπό ανάπτυξη ακινήτου και συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας αυτού που ανέρχεται στα 329,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία των ακινήτων των τριών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει κατά 50% ανέρχεται σε 10,7 εκατ. ευρώ. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων (WAULT) ανέρχεται στις 30.09.2023 σε 12,3 έτη ενώ το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται σε 98,2%.

Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα