Πολιτική

Τσακλόγου: Η μεταρρύθμιση του πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ενισχύει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης


«Το νομοσχέδιο υπηρετεί την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης της χώρας μας» τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, κατά την τοποθέτησή του στο νομοσχέδιογια την επαγγελματική ασφάλιση, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Τσακλόγου περιέγραψε τους τρείς άξονες του νομοσχεδίου, λέγοντας πως αυτοί είναι «η οικονομική ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο μέσω δομικών μεταρρυθμίσεων με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Την ενοποίηση κανόνων και εξορθολογισμό της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για την άρση υφιστάμενων αδικιών ή αναποτελεσματικοτήτων. Την στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών χωρίς να παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς».

Ο υφυπουργός εστίασε στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου λέγοντας πως αυτό αφορά την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που έχουν συμπληρωματικό ρόλο ως προς την κοινωνική ασφάλιση. Είναι προαιρετική ασφάλιση και μαζί με τα ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Στόχος του νομοσχεδίου, είπε, είναι η ενίσχυση του θεσμού, ώστε μέσω της αυξημένης συνταξιοδοτικής αποταμίευσης να ενισχυθεί το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων, ενώ παράλληλα τμήμα των αποταμιεύσεων αυτών να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση επενδύσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι μετά από 21 χρόνια από την θέσπισή της, η επαγγελματική ασφάλιση φαίνεται ότι δεν είχε την εξέλιξη που θα επιθυμούσαμε και η χώρας μας είναι ανάμεσα σε αυτές με την χαμηλότερη συμμετοχή εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλιση, ενώ και τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό την διαχείριση αυτών των ταμείων είναι πολύ χαμηλά. Ειδικότερα, ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, σήμερα έχουμε 28 Επαγγελματικά Ταμεία με περίπου 60.000 μέλη και συνολική ασφάλεια μόλις 300 εκατ. ευρώ, όταν στην ΕΕ σχεδόν το 30% των εργαζομένων είναι ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης. Ο υφυπουργός πρόσθεσε πως ακόμα και αν συμπεριληφθούν τα άτομα που έχουν ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια, το σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι περίπου 3%.

Οι παρεμβάσεις που φέρνει το παρόν νομοσχέδιο, είναι «η απλοποίηση των διαδικασιών σύσταση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθιερώνοντας ένα πρότυπο καταστατικό. Η δυνατότητα ίδρυσης Πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης χωρίς να απαιτείται κλαδική συνάφεια μεταξύ των επιχειρήσεων - και αυτό, εξήγησε ο υφυπουργός, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην χώρα μας που έχει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεςι, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε πολλές μη ομοειδείς επιχειρήσεις να ιδρύσουν ισχυρά Ταμεία προς όφελος των εργαζομένων τους αλλά παράλληλα αυξάνοντας και την ελκυστικότητα της απασχόλησης στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης με τον θεσμό σύγχρονων κανόνων χρηστής διακυβέρνησης. Παρέχεται η ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, της εποπτείας από 1.1.2025, των Επαγγελματικών Ταμείων, διασφαλίζοντας τους πόρους και την επιχειρησιακή τους επάρκεια. Η ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των ομοειδών προϊόντων της προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, με την επιβράβευση της μακροχρόνιας συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και επιπλέον κίνητρα για παροχή σύνταξης έναντι εφάπαξ παροχής». 

Φορολόγηση

Ο υφυπουργός, απαντώντας στην κριτική για την φορολόγηση των προϊόντων της Επαγγελματικής Ασφάλισης, επισήμανε ότι «το αφορολόγητο είναι μια ελληνική εξαίρεση και λειτουργεί ως ένα όχημα νόμιμης φοροαπαοφυγής» και πρόσθεσε πως το νομοσχέδιο «προτείνει αυτοτελή και ενιαία φορολόγηση των συνταξιοδοτικών προϊόντων, σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές από ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες και είναι κάθε άλλο παρά υπερφορολόγηση, καθώς οι συντελεστές φορολόγησης κυμαίνονται από 20% για περιστασιακούς ασφαλισμένους που θα επιλέξουν την παροχή εφάπαξ και έως 2,5% για τους συστηματικούς ασφαλισμένους που θα επιλέξουν την παροχή της σύνταξης». Για την συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων, πρόσθεσε ο υφυπουργός «οι συντελεστές αυτοί είναι πολύ χαμηλότεροι των οριακών φορολογικών συντελεστών που θα αντιστοιχούσαν στις εισφορές τους και επομένως αποτελεί κίνητρο συμμετοχής στην προαιρετική Επαγγελματική Ασφάλιση». Σημείωσε πως «το σημερινό αφορολόγητο ευνοεί όσους είναι στην υψηλή κλίμακα».

Ο υφυπουργός, διευκρίνισε πως οι ίδιοι κανόνες με τα Επαγγελματικά Ταμεία θα ισχύσουν και για τα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία που προσφέρουν εφάπαξ παροχές. Επισήμανε πως τα επτά ταμεία που έχουν μετατραπεί σε Αλληλοβοηθητικά είναι ΝΠΙΔ, που τα ίδια επέλεξαν να έχουν αυτή τη νομική μορφή και ότι από τους υφιστάμενους νόμους, η συμμετοχή σε αυτά δεν είναι υποχρεωτική.

Ο κ. Τσακλόγου είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η αλλαγή των φορολογικών κανόνων για τα Επαγγελματικά Ταμεία ξεκινάει από 1.1.2024. Το κεφάλαιο που έχει ήδη δημιουργηθεί στους ατομικούς λογαριασμούς ασφαλισμένων σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ή σε εκ μετατροπής Αλληλοβοηθητικά Ταμεία, φορολογείται με τους υφιστάμενους κανόνες. Ορίζονται ξεκάθαρα οι προϋποθέσεις της λήψης της παροχής, δίνοντας έμφαση στην μακροχρόνια φύση της και κλείνοντας παραθυράκια που αθέλητα ευνοούσαν την αθέμητη φοροαποφυγή. Ο υφυπουργός, πάντως, επισήμανε πως προστίθεται διάταξη που επιτρέπει στους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια και τις αποδόσεις που έχουν σωρευτεί στον ατομικό τους λογαριασμό, σε περίπτωση απόλυσης, πτώχευσης της επιχείρησης που απασχολούνται και σε περιπτώσεις που η διακοπή της εργασιακής σχέσης δεν οφείλεται σε αυτούς.

Ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε πως για τα Επαγγελματικά Ταμεία δεν έχουν προστεθεί αυξημένες υποχρεώσεις ενημέρωσης των μελών τους, καθώς αυτές τις είχαν ήδη με τον ν. 4680/2020.

Σχολιάζοντας τις διατάξεις του Β' Μέρους, επιγραμματικά ανέφερε ότι αφορά διατάξεις που είναι ιδιάιτερα ευνοϊκές για το σύνολο του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων για την απασχόληση συνταξιούχων, για την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων, διατάξεις που διευκολύνουν συνταξιούχους μέχρι να λάβουν την σύνταξή τους, την ρύθμιση με τον ενεργό ΑΜΚΑ που θα βάλει μια τάξη σε ένα πραγματικό χάος που επικρατεί εκεί, αλλά και μια σειρά από μικρότερα επιμέρους θέματα που ρυθμίζονται.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός αντέτεινε ότι, σε αντίθεση με όσα ανέφεραν, παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Η φορολόγηση των εφάπαξ των Επαγγελματικών Ταμείων δεν είναι κανένας προάγγελος φορολόγησης των εφάπαξ του Δημοσίου, καθώς η φύση αυτών των δύο είναι εντελώς διαφορετική. Οι αποδόσεις των Κεφαλαιοποιητιικών Συστημάτων είναι πολύ-πολύ υψηλότερες από αυτές των Διανεμητικών Συστημάτων και κυρίως των Διανεμητικών Συστημάτων των γερασμένων κοινωνιών όπως είναι η ελληνική.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα