Χρηστικά

Χαράτσι της Εφορίας σε συνταξιούχο για αναδρομικά που παραγράφηκαν!


Του επέβαλε φόρο 4.829,50 ευρώ, για αναδρομικά των ετών 2011 – 2012 τα οποία καταβλήθηκαν το έτος 2013

Η εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής από συνταξιούχο, ήταν η αιτία να του επιβληθούν φόροι και πρόστιμα από την Εφορία, για αναδρομικά παρά το γεγονός ότι το έτος, 2013, που αφορούσαν είχε παραγραφεί.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απέρριψε την προσφυγή του συνταξιούχου επειδή ήταν εκπρόθεσμη και δεν εξέτασε την ουσία, ότι επιβλήθηκε φόρος σε φορολογική υπόθεση που είχε παραγραφεί, λόγω παρέλευσης της πενταετίας.

Όμως δεν είναι μόνο η μεμονωμένη υπόθεση, αλλά χιλιάδες συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τα αναδρομικά που έλαβαν, αλλά από κακή ενημέρωση από τα Ταμεία τους, καθώς είχαν την εντύπωση ότι αυτά είχαν δηλωθεί από τον ασφαλιστικό τους φορέα, δεν τα δήλωσαν έγκαιρα και την τελευταία διετία καλούνται να πληρώνουν φόρους και πρόστιμα.

Ειδικότερα, 23 Δεκεμβρίου 2019 κοινοποιήθηκε στον εν λόγω συνταξιούχο (και σε χιλιάδες άλλους) σημείωμα της Εφορίας με το οποίο τον ενημέρωνε ότι του επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος ύψους 4.829,50 ευρώ, για αναδρομικά των ετών 2011 – 2012 τα οποία καταβλήθηκαν το έτος 2013.

Ο φορολογούμενος αιφνιδιάστηκε και ξεκίνησε να πληρώνει τον αναδρομικό φόρο, αλλά όταν κατόπιν κατάλαβε ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ζήτησε να διαγραφεί το ποσό που του χρεώθηκε και να τους επιστραφούν τα χρήματα που είχε ήδη καταβάλλει.

Στην προσφυγή που έγινε πολύ αργότερα, στις 10-03-2022, επικαλέστηκε τους ακόλουθους λόγους:

  • Μη ενημέρωση του προσφεύγοντος από τον ασφαλιστικό του φορέα για την καταβολή των αναδρομικών επικουρικής σύνταξης.
  • Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης της πενταετίας.

Για το θέμα του χρόνους της προσφυγής η ΔΕΔ απάντησε, ότι είχε οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή προσφυγών που αφορούσαν σε αναδρομικά που βεβαιώθηκαν εντός του 2019, ήτοι έως 30.6.2020. Για τον σκοπό αυτό η αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2020.

Η ΔΕΔ σημειώνει επίσης ότι, έως τις 30.9.2020 ήταν δυνατή να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, της πράξης προσδιορισμού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου.

Μαζί με την αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση ο φορολογούμενος έπρεπε να υποβάλει και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά. Τέτοια δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά:

  • Η ετήσια βεβαίωση αποδοχών που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος.
  • Τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

Κοντολογίς η ΔΕΔ απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφυγή, επειδή, όπως σημειώνει, ο ο φορολογούμενος δεν προσέφυγε στην Υπηρεσία μας εντός της ταχθείσας από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας.

Επίσης αναφέρει ότι, από το αρχείο «εσόδων» του taxis, προκύπτει ότι ο προσφεύγων ξεκίνησε να καταβάλλει την οφειλή του στις 27-11-2020, θεωρείται ότι από τότε τουλάχιστον έλαβε γνώση αυτής και ως εκ τούτου εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που προβλέπεται, έπρεπε να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή.

Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, η κρινόμενη ενδικοφανής προσφυγή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, απαραδέκτως υποβάλλεται, αναφέρει η απόφαση της ΔΕΔ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα