Χρηστικά

Υποχρεωτικές από την 1η Ιουνίου οι e-μεταβιβάσεις ακινήτων


Τι είπε η ΑΑΔΕ στους συμβολαιογράφους - Με ποια ακίνητα εγκαινιάζεται η ηλεκτρονική διαδικασία και ποια είναι τα 6 σημεία «κλειδιά»

Στις επόμενες μέρες εκδίδεται η απόφαση της ΑΑΔΕ που θα καθορίζει τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων των ακινήτων, ένα εγχείρημα που θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά και από την 1η Ιουνίου, υποχρεωτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της ΑΑΔΕ, στους συμβολαιογράφους.

Η διαδικασία της μεταβίβασης, θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, αλλά το πόσο γρήγορη και εύκολη θα είναι, θα αποσαφηνιστεί, με την επικείμενη απόφαση της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, σε πρώτη φάση οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις, θα αφορούν μόνο ακίνητα που μεταβιβάζονται αιτία ανταλλάγματος (αγοραπωλησίες), ενώ σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί και στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Παράλληλα, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, θα παρέχεται και η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον ο αγοραστής είναι δικαιούχος.

Σημαντική παράμετρος, του όλου εγχειρήματος είναι, πως όπως θα αποσαφηνίζει η ΑΑΔΕ, η ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων της δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων, θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους και όχι στους συμβολαιογράφους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκαναν στους συμβολαιογράφους τα αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου θα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευση των δύο συναλλασσόμενων μερών στην Εφορία.

Τα στελέχη της ΑΑΔΕ ενημέρωσαν τους συμβολαιογράφους, ότι προσεχώς θα εκδοθεί απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ τα βασικά της χαρακτηριστικά, όπως ενημερώθηκαν οι συμβολαιογράφοι, θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά, στην αρχή, μόνον τις αγοραπωλησίες.
  2. Η ηλεκτρονική δήλωση θα συντάσσεται από το συμβολαιογράφο ανά αγοραστή και ανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό προς αγορά ακινήτων και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή από τους συμβαλλομένους.
  3. Η αξία για  τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου υπάρχει.
  4. Η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής  θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet.
  5. Tα παραπάνω ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος ανήκει αποκλειστικά στον αγοραστή.
  6. Η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2021. Μέχρι 31.05.2021 η  διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ είτε κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1137/2020 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ.
Διαβάστε επίσης