Χρηστικά

Αλλάζει εκ βάθρων το Taxis της Εφορίας!


Αυτοματοποιούνται οι φορο-έλεγχοι, θα καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα δημιουργείται ένα προφίλ για κάθε φορολογούμενο

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα Taxis δρομολόγησε το υπουργείο Οικονομικών, με την υλοποίηση των οποίων αυτοματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι, ενώ συγχρόνως διευκολύνονται περαιτέρω οι συναλλαγές με την Εφορία.

Παράλληλα, θα καταγράφονται πιο αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων και θα δημιουργείται ένα προφίλ για κάθε έναν, με βάση τη συμπεριφορά του απέναντι στην εφορία, όπως αν είναι συνεπής στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αν έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και πληρώνει έγκαιρα τους φόρους.

Πρόκειται για το πρόγραμμα TAXIS II, με το οποίο θα αναδιαρθρωθούν τα υφιστάμενα συστήματα TAXIS, TAXISnet και ELENXIS, σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση προβλέπει έως το τέλος του 2025, την παράδοση του λογισμικού (εγκατεστημένου) και τη μετάπτωση σε αυτό των εφαρμογών του TAXIS, Μητρώο Φορολογουμένων, Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας, Λογιστική, Εικόνα Φορολογουμένου, Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές για τις δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων (Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ). Η φάση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΕ με περίπου 35 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη φάση που θα πραγματοποιηθεί στην τριετία 2026 – 2028 προβλέπεται η ανάθεση και η διαχείριση υποθέσεων, μαζί με τις λοιπές κατηγορίες φόρων που δεν περιλαμβάνονται στη Φάση Α και της συμμόρφωσης (εθελοντική και υποχρεωτική) και του μητρώου ηλεκτρονικών μέσων φορολογουμένου. Παράλληλα, περιλαμβάνει την προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο (αποτελεί μέρος του αντικειμένου της λειτουργικής περιοχής «Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων»), τη Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης. Η φάση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ με 65 εκατ. ευρώ.

Προφίλ φορολογουμένων

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που δρομολογούνται είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  1. Μητρώο Φορολογουμένων. Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει ΑΦΜ και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.
  2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας, όπου θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων.
  3. Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές, που θα διευκολύνει τις πληρωμές φόρων και τις επιστροφές ή τους συμψηφισμούς.
  4. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου, που θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς.
  5. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων, που θα αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. 
  6. Ανάλυση Κινδύνων. Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.
  7. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων. Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου.
  8. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης. Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα