Οικονομία

Alpha Bank: Θετικό το 2022 για την οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - Η συμβολή των κλάδων


Η περασμένη χρονιά ήταν ιδιαίτερα θετική, τόσο σε όρους ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 5,9% και η απασχόληση κατά 5,4%, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τράπεζας σε ανάλυση του με θέμα «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), Απασχόληση και Κύκλος Εργασιών: Η συμβολή των Κλάδων το 2022».

Στην εξέλιξη αυτή η συμβολή των κλάδων της ελληνικής οικονομίας ήταν διαφορετικής έντασης. Ο ευρύς κλάδος του τουρισμού, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και των μεταφορών, ο οποίος αποτελεί το ένα τέταρτο (1/4) της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ), συνέβαλε με ποσοστό άνω του 50% στην αύξηση αυτής, το 2022.

alpha

Παράλληλα, οι απασχολούμενοι στις δραστηριότητες του μεγάλου και ευρύ αυτού κλάδου αυξήθηκαν κατά 68.100 που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής ανόδου της απασχόλησης το 2022 (212.600).

Αν και το 77% των νέων θέσεων εργασίας του κλάδου προήλθε από τον τουρισμό, είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, οι ελλείψεις ανθρωπίνου δυναμικού στα ελληνικά ξενοδοχεία στην αιχμή της θερινής σεζόν του 2022, ανήλθε στο 23% των συνολικών αναγκών τους, αναφέρεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Σημαντική θετική συμβολή στην άνοδο της ΑΠΑ, ίση με 1,7 ποσοστιαία μονάδα (π.μ), είχαν και οι λοιποί κλάδοι του τριτογενούς τομέα, καθώς το προϊόν της εν λόγω κατηγορίας αυξήθηκε συνολικά κατά 3,1%. Σε όρους απασχόλησης η ίδια κατηγορία, δηλαδή οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, του εμπορίου και των μεταφορών, συνεισέφερε το 38% των νέων θέσεων εργασίας (81.200). Πιο αναλυτικά, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 32.000 στην εκπαίδευση, 19.900 στις επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες και 16.400 στην κατηγορία τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία και λοιπές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, η ΑΠΑ των κατασκευών, αυξήθηκε κατά 26%, με τον υψηλότερο ρυθμό που έχει σημειωθεί για την εν λόγω κατηγορία από το 2006. Η συμβολή τους στη συνολική άνοδο της ΑΠΑ, ωστόσο, διαμορφώθηκε σε 0,5 π.μ., καθώς αποτελούν μόλις το 2,4% αυτής.

Παράλληλα, η απασχόληση του τομέα των κατασκευών αυξήθηκε πέρυσι, κατά 6,8 χιλ. Τέλος, αν και η βιομηχανία και ο πρωτογενής τομέας είχαν οριακά θετική συμβολή στη μεταβολή της ΑΠΑ το 2022 (0,3 π.μ. και 0,1 π.μ. αντίστοιχα), η απασχόληση στις δύο αυτές κατηγορίες αυξήθηκε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η βιομηχανία κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετά τα καταλύματα και την εστίαση το 2022, δημιουργώντας 36.500 επιπλέον θέσεις εργασίας, με το 62,6% εξ αυτών να αφορά στη μεταποίηση, ενώ στον κλάδο γεωργία-δασοκομία-αλιεία οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 15.400. Η ανωτέρω εικόνα είναι - σε γενικές γραμμές - συμβατή με την εξέλιξη ανά κλάδο του κύκλου εργασιών.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, σε ονομαστικές τιμές, αυξήθηκε το 2022 κατά 34,6%, με την πλειονότητα των επιμέρους κλάδων να έχουν καταγράψει άνοδο.

Την υψηλότερη ετήσια αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, η οποία διαμορφώθηκε σε 51,6%, έναντι επίσης υψηλής αύξησης κατά 62% το 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανέκαμψε πλήρως μετά την πτώση κατά 48,9% το 2020, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο μέγεθος του 2019 κατά 25,5%. Ακολούθησε ο κλάδος τέχνες-διασκέδαση-ψυχαγωγία του οποίου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 43,1% το 2022 και η μεταποίηση με 40%.

Η σημαντική αύξηση που κατέγραψε ο κύκλος εργασιών σε ονομαστικούς όρους κατά το περασμένο έτος, αποδίδεται, σύμφωνα με τη το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, στην οποία επικεφαλής είναι ο Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος, Chief Economist της τράπεζας, σε σημαντικό βαθμό, στην άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση της επίδρασης του πληθωρισμού, η μεταβολή του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το 2022 παραμένει, στους περισσότερους κλάδους, θετική και υψηλή. Οι ρυθμοί αύξησης, ωστόσο, ήταν σημαντικά πιο ήπιοι σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής των ονομαστικών μεγεθών, ιδιαίτερα στους κλάδους που οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν εντονότερες, όπως ο πρωτογενής τομέας, αλλά και η μεταποίηση και οι μεταφορές που περιλαμβάνουν τα προϊόντα ενέργειας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις