Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Έσοδα 4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο


Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ παρουσίασε έσοδα 4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 55%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 90%.

Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε σε αξία σε 130,7 εκατ. ευρώ έναντι 122 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η BriQ Properties πραγματοποίησε επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 48% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 28% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Την 30η Ιουνίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 27 ακίνητα συνολικής αξίας 130,7 εκατ. ευρώ έναντι 27 ακίνητων αξίας 122 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%. Την 30η Ιουνίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 128,4 εκατ. ευρώ έναντι 120,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 54,7%.

Την 30.06.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα