Οικονομία

EAEE: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οργανώνονται για την πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης


Στο πλαίσιο του πλάνου δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης στην ελληνική αγορά και του Πρωτοκόλλου Αυτορρύθμισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μελών ΕΑΕΕ για την Πρόληψη & την Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης, τα μέλη της ΕΑΕΕ υπέβαλαν στην ίδια ενημερωτικές εκθέσεις για τις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόζουν στον τομέα της καταπολέμησης της ασφαλιστικής απάτης.

Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν 35 ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 88% της ετήσιας παραγωγής του συνόλου των ασφαλίσεων κατά ζημιών και ζωής στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από τις εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι η πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ασφαλιστική απάτη είναι οποιαδήποτε σκόπιμη και παραπλανητική πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, που έχει σκοπό την απόκτηση από το ίδιο το πρόσωπο ή τη διευκόλυνση τρίτων στην απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, στο πλαίσιο μίας ασφαλιστικής σύμβασης. Σε όλες τις μορφές της, η ασφαλιστική απάτη λειτουργεί σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των καλόπιστων ασφαλισμένων, οδηγώντας συνήθως σε επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα. Η προστασία του αγαθού της ασφάλισης και των ασφαλισμένων της αποτελεί σήμερα υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη της ΕΑΕΕ και των μελών της.

Από τις εκθέσεις επιβεβαιώθηκε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τον κίνδυνο της ασφαλιστικής απάτης ως πολύ σημαντικό και αναπτύσσουν πολυεπίπεδα πλάνα δράσης για την καταπολέμησή του :

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών διαχειρίζονται το ζήτημα της απάτης σφαιρικά μέσα από μία σειρά Πολιτικών & Διαδικασιών (Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων, Δώρων, Whistleblowing, Κώδικες Ηθικής & Δεοντολογίας, Σύγκρουσης Συμφερόντων κ.α.). Μάλιστα, το 80% των εταιριών που ανταποκρίθηκαν, δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ειδική Πολιτική για την απάτη.

Η ασφαλιστική απάτη ενδιαφέρει όλους τους κλάδους ασφάλισης και για το λόγο αυτό οι εταιρίες μέλη διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε όλους τους κλάδους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών μελών ενημερώνει με κατάλληλα σεμινάρια για θέματα ασφαλιστικής απάτης το σύνολο του προσωπικού τους.

Το αναλυτικό report είναι διαθέσιμο στο site της ΕΑΕΕ εδώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα