Χρηστικά

Εκατοντάδες στη σέντρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!


Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν ως ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου και οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ παραπέμπει στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εκατοντάδες Έλληνες, οι οποίοι πιάστηκαν στη φάκα για φοροδιαφυγή ή έχουν χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ προς το δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2023 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 129 άτομα.

Πρόκειται για συνολικά 10 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος που εντοπίστηκαν στην ίδια περίοδο, αλλά σε κάθε μία εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα με χαρακτηριστική περίπτωση τις τρεις υποθέσεις του Φεβρουαρίου με εμπλεκόμενα 103 άτομα!

Σημειώνεται πως τα πρόσωπα αυτά, τα οποία βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Αρχή ζητεί από την ΑΑΔΕ πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.

Επίσης, θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία. Σημειώνεται ότι το 2022 είχαν εντοπιστεί 104 υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκησαν 496 άτομα.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την "Μονάδα A'" της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Για ξέπλυμα οι φοροφυγάδες

Συγχρόνως, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 458 άτομα που κατηγορούνται  για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ή για ληξιπρόθεσμα  χρέη προς το δημόσιο.

Ειδικότερα, στην Αρχή, παραπέμφθηκαν 190 άτομα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και 268 άτομα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα