Επιχειρήσεις

Επανέρχεται και με αναδρομική ισχύ το τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια επιχειρήσεων


Νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, αποσαφηνίζει πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών.

Σύμφωνα με τη διάταξη (άρθρο 172), το τέλος χαρτοσήμου επιστρέφει και επιβάλλεται στα δάνεια που χορηγούν ή λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2021 παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει  ότι τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου

Επίσης, προβλέπει ότι δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, ενόσω απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και  αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022 τα τέλη χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου νόμου. 

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη με την οποία προστίθενται εδάφια στην περ. β της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2859/2000 αναφορικά με τις πράξεις οι οποίες υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου με την προσθήκη δύο νέων εδαφίων στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α'248), με τα οποία ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), και στους συμβατικούς τόκους.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα:

Γιατί με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ετίθεντο ερμηνευτικά ζητήματα για το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους συμβατικούς τόκους.

Ποιους αφορά:

Όλα τα πρόσωπα εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών προσώπων απαλλασσομένων με ρητή διάταξη νόμου από τέλος χαρτοσήμου για έντοκες συμβάσεις δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Βραχυπρόθεσμος στόχος ρύθμισης:
Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εντόκων δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/60836/xartoshmo-sta-epixeirhmatika-daneia-anatroph-me-nea-diataxh-ews-31h102022-ta-telh-xartoshmoy-twn-daneiwn-apo-112021-poy-entassontai-sth-diataxh

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα