Τράπεζες

Εθελουσία στη Eurobank: Ποιούς αφορά, με τι όρους μπορούν να φύγουν


Ισχυρά οικονομικά κίνητρα αποχώρησης και πολλές άλλες παροχές περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού που "τρέχει" η Eurobank. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα 4 βασικά - και πολλά επιμέρους - πακέτα

Οι παροχές  σε κάθε πακέτο είναι οι ακόλουθες:

1. ΕΦΑΠΑΞ

Ενα ποσό εφάπαξ, που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία, έως την ημέρα αποχώρησής. Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: 40 μηνιαίοι μισθοί

(β) Παροχή βάσει τέκνων: Επιπλέον 4 μηνιαίοι μισθοί /αντιμισθίες για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 31.01.2024 δεν θα έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 1.02.2002 και μετά).

(γ) Παροχή βάσει Μονάδας Εργασίας: Επιπλέον 15 μηνιαίοι μισθοί / αντιμισθίες σε όσους Εργαζόμενους /Δικηγόρους απασχολούνταν κατά την 31.01.2024 σε συγκεκριμένες Μονάδες του Ομίλου και σε όλες τις Μονάδες των Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου, εξαιρουμένης της Μονάδας Group Investment Products Operations.

(δ) Βάσει Ειδικών Μονάδων: Επιπλέον μηνιαίοι μισθοί / αντιμισθίες έως το 50% του συνόλου των μισθών / αντιμισθιών που προκύπτουν από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ) για όσους Εργαζόμενους / Δικηγόρους απασχολούνταν κατά την 31.01.2024 στις Μονάδες του Ομίλου όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.Α.4.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Σταδιακή μηνιαία καταβολή μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 2 έτη που ο αποχωρήσας θα βρίσκεται σε Αναγκαστική Άδεια. Επιπλέον  εφάπαξ ποσό (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

Οι δικηγόροι που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανεξαρτήτως ηλικίας ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4 έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Σταδιακή μηνιαία καταβολή μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

4. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 7 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Εξαιρουμένων των δικηγόρων και εργαζόμενων που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4. (ανεξαρτήτως ηλικίας) θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 7 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας, και ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (5 ωρών ημερησίως, ήτοι 25 ωρών εβδομαδιαίως)

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα