Επιχειρήσεις

Ideal: Κέρδη +84% με εκτόξευση εσόδων +111% στο 9μηνο


Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισε η Ideal Holdings στο εννεάμηνο, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς εργασιών

Ειδικότερα η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εσόδων +111% στα € 273,9 εκατ, ενώ τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύθηκαν κατά +106% στα 40,2 εκατ.ευρώ.

Επίσης εμφάνισε

  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +84% στα € 29,4 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +83% στα € 22 εκατ

Στα ανωτέρω ενοποιημένα αποτελέσματα : (α) περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των θυγατρικών: Astir, Coleus, BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics ενώ για την περίοδο 2023 έχουν συμπεριληφθεί και τα αποτελέσματα της εταιρείας attica και (β) παρουσιάζονται τα λειτουργικά μεγέθη και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται η επίδραση του IFRS 16.

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται έξοδα, που αφορούν την λειτουργία της μητρικής εταιρείας (Holdings), τα οποία επιβαρύνουν το EBITDA κατά € 1,4 εκατ. (€ 0,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και τα Κέρδη προ Φόρων κατά € 0,7 εκατ. (€ 0,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί στις επενδύσεις.

Τα επιμέρους οικονομικά μεγέθη άνά τομέα δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:

 Βιομηχανία (Astir, Coleus)

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 58,4 εκατ. ενώ η μείωση του Κύκλου Εργασιών σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) είναι 9% στα € 63,1 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση του όγκου πωλήσεων κατά το Α΄ τρίμηνο 2023 λόγω αυξημένων παραγγελιών/πωλήσεων του Δ’ τριμήνου 2022. Οι πωλήσεις σε τεμάχια ανήλθαν σε 9,5 δις τεμάχια το 2023 έναντι 10,6 δις τεμάχια το 2022.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 17,1 εκατ. η οποία οφείλεται σε (i) βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα λόγω της ανόδου του περιθωρίου της Coleus, και (ii) μείωση των λειτουργικών εξόδων.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 24% στα € 14,4 εκατ. 
•    Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 25% στα € 11,0 εκατ.

Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)
•    Αύξηση των Εσόδων κατά 14% στα € 69,1 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 11% στα € 7,9 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 4% στα € 5,7 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 7% στα € 4,5 εκατ.

 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)
•    Αύξηση των Εσόδων κατά 14% στα € 146,4 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 72% στα € 16,6 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 146% στα € 11,4 εκατ.
•    Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 133% στα € 8,4 εκατ.

Προοπτικές για το 2023

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 9μήνου, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε και στις προοπτικές για τη διαμόρφωση των ετήσιων μεγεθών, δηλώνοντας:

«Τα μεγέθη μας αυξήθηκαν σημαντικά το εννεάμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης και κερδοφορίας και της επένδυσης στα Αττικά Πολυκαταστήματα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και στην στρατηγική μας για την διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου με επενδύσεις σε τομείς με βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης – όπως η βιομηχανία, η πληροφορική και το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο.

Οι στόχοι μας για το 2023 είναι να προσεγγίσουμε σε Κύκλο Εργασιών τα € 385 εκατ., σε Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να υπερβούμε τα € 50 εκατ., σε Κέρδη προ Φόρων να υπερβούμε τα € 40 εκατ. και να είμαστε μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών στο ΧΑ.»


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Ideal