Επιχειρήσεις

Ideal: Κέρδη +37% με έσοδα +38% στο εξάμηνο


Βελτιωμένες υψηλές οικονομικές επιδόσεις επέτυχε στο φετινό πρώτο εξάμηνο ο όμιλος Ideal. Εντυπωσιακή περαιτέρω βελτίωση αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο και στην ετήσια χρήση, όπου θα συνυπολογιστούν οι επιδόσεις των "Αττικών Πολυκαταστημάτων" (AAttica Stores) που εξαγοράστηκαν τον Ιούνιο.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α’ Εξαμήνου διαμορφώθηκαν ως εξής:

    - Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά +38% στα € 86,8 εκατ.
    - Τα EBITDA (Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων) ανήλθαν σε € 15,6 εκατ. αυξημένα κατά +43%
    -  Τα κέρδη προ Φόρων κατά +30% στα € 11,8 εκατ.
     - Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 9 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά +37%

Δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη της KT Golden Retail Ventures (Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.) που η εξαγορά της θα ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμήνου 2023

Η εταιρεία παρουσίασε τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία για τις αποδόσεις και τις επιδόσεις των  επενδύσεων της κατά επιχειρηματικό τομέα:

Οι επιδόσεις των επενδύσεων στη βιομηχανία (Astir, Coleus)

  -  Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 38,5 εκατ σημειώνοντας κάμψη  7,5% στα € 41,7 εκατ.,
  -  Τα EBITDA (Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 10% στα € 10,3 εκατ.
- Τα Κέρδηπρο Φόρων ανήλθαν σε € 8,4 εκατ. (+2% από πέρυσι)

Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 80 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 19 εκατ.

Στην πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

 -   Αύξηση των Εσόδων κατά 169% στα € 48,3 εκατ. από τα οποία € 4,5 εκατ. (15%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 25,9 εκατ. (85%) από εξαγορές.
  -  Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 257% στα € 5,3 εκατ. από τα οποία € 0,7 εκατ. (18%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 3,1 εκατ. (82%) από εξαγορές.
 -   Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 298% στα € 3,4 εκατ. από τα οποία € 0,3 εκατ. (11%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 2,2 εκατ. (89%) από εξαγορές.
  -  Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 320% στα € 2,7 εκατ. από τα οποία € 0,3 εκατ. (16%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 1,7 εκατ. (84%) από εξαγορές.

Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 100 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 12 εκατ.

Σχετικά με την Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. η Ideal αναφέρει στην ανακοίνωση της

Την 20η Ιουνίου 2023 υπέγραψε Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας για το 100% των μετοχών της εταιρείας KT Golden Retail Venture («KT»), η οποία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. («ADS»). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την 27η Ιουλίου 2023 ενέκρινε ομόφωνα την συγκεκριμένη Συναλλαγή.

Καθώς η εν λόγω συναλλαγή θα ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμήνου 2023, τα αποτελέσματα της ADS δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου της IDEAL. Για σκοπούς πρόσθετης ενημέρωσης παρατίθενται εδώ:

    Αύξηση των Εσόδων κατά 17% στα € 92,0 εκατ.
    Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 118% στα € 9,1 εκατ.
    Κέρδη προ Φόρων € 4,4 εκατ
    Κέρδη μετά από Φόρους € 3 εκατ.
    Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 200 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 20 εκατ.

Προοπτικές για το 2023

Οσον αφορά τις επιδόσεις εξαμήνου, την περαιτέρω πορεία και τις μελλοντικές επιδόσεις του ομίλου, η Ideal αναφέρει στην ανακοίνωση της:

«Η σημαντική άνοδος των μεγεθών συνεχίστηκε και το Α’ Εξάμηνο του 2023 και αποτελεί συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στοχευμένων εξαγορών. Δημιουργούμε με σταθερούς ρυθμούς ένα Όμιλο με διαφοροποιημένες επενδύσεις και με στόχο την αύξηση της αξίας των μετόχων μας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το πλεονέκτημα της διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου και των επενδύσεων σε εταιρίες με υγιή οικονομικά στοιχεία και αναπτυξιακή προοπτική.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα