Χρηστικά

Iσχνή αύξηση στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου


Το Σin δημοσιεύει την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ

Σε χαμηλά επίπεδα καθορίστηκε το τελικό ύψος της αύξησης των συντάξεων για το 2024, το οποίο είναι κάτω από το 1/3 των ανατιμήσεων σε είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά.

Το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων από την 1η  Ιανουαρίου 2024, οριστικοποιήθηκε, καθώς εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει το ποσοστό της μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών για το επόμενο έτος.

Λόγω της επιβράδυνσης του πληθωρισμού, αλλά και του ΑΕΠ το ποσοστό της αύξησης των συντάξιμων αποδοχών το 2024 είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με τις αυξήσεις που χορηγήθηκαν πέρυσι, για το έτος 2023.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η αύξηση των συντάξεων ανήλθε στο 7,75%, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της υψηλής ανάπτυξης.

Φέτος όμως η αύξηση είναι περιορισμένη και δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την ακρίβεια και ειδικά τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο οποίος «καλπάζει» με διψήφια ποσοστά.

Συνεπώς, το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων θα μειωθεί το 2024, αν μάλιστα προστεθεί και η επιβάρυνση από το  αυξημένο ενεργειακό κόστος. 

Πώς προέκυψε το 3%

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (Φ11321/οικ.104985/ (ΦΕΚ Β' 6856/07.12.2023), το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα είναι 3%.
Το ποσοστό αυτό προκύπτει από:

  • Τη διαφορά στο ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2022 σε σχέση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στην Εισηγητική Έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023, κατά -0,30%. Δηλαδή, η αύξηση του 2023, (7,75) ήταν τελικά μεγαλύτερη κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 50% του αθροίσματος πληθωρισμού και ΑΕΠ και το ποσοστό αυτό αφαιρείται από το ποσοστό αύξησης του 2024.
  • Την εκτιμώμενη άνοδο του ΑΕΠ φέτος κατά 2,4% και
  • Το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2023, στο 3,9%.

Η αύξηση των συντάξεων κατά 3% από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ με ποσό ύψους 432 εκατ. ευρώ, για το οικονομικό έτος 2024 και τα επόμενα έτη, όπως αναγράφει η κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση 

Ειδικότερα το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι το ακόλουθο:
Άρθρο 1

  1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2023 αυξάνεται από την 01.01.2024 κατά τρία επί τοις εκατό (3,00%). 
  2. Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 ορίζεται σε 1,030. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2023 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2023.
  3. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2024, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα