Χρηστικά

Ξεσκόνισμα οφειλετών της Εφορίας από 2 εισπρακτικές!


Τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης θα λειτουργούν κατά τα πρότυπα των εισπρακτικών εταιρειών των τραπεζών

Συστηματικό κυνήγι των οφειλετών της Εφορίας ξεκινά η ΑΑΔΕ, με την παραγωγική λειτουργία από τον Σεπτέμβριο των δύο Εισπρακτικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), τις δύο νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα λειτουργούν κατά τα πρότυπα των εισπρακτικών εταιρειών των τραπεζών, σε ότι αφορά στην άσκηση πιέσεων στους οφειλέτες.

Συγχρόνως, όμως, θα προβαίνουν με ταχύτατες διαδικασίες σε κατασχέσεις, δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων των πάνω από 4 εκατομμυρίων οφειλετών του δημοσίου.

Τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. λειτουργούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη και θα είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, είναι αρμόδια και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ θα διαχειρίζονται και την είσπραξη και την επιδίωξη της είσπραξης των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών εσόδων, που καταλογίζουν τα Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Στην Αθήνα, εισέρχονται σε παραγωγική λειτουργία από τις 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι αρμοδιότητες είσπραξης ορισμένων ΔΟΥ περνάνε στη νέα υπηρεσία, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 ενεργοποιείται το ΚΕΒΕΙΣ της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Είσπραξης Οφειλών των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. θα είναι:

  1. Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  2. Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
  3. Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών.
  4. Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
  5. Η λήψη και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
  6. Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
  7. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
  8. Η βεβαίωση ή η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η καταχώριση των εισπράξεων, των επιστροφών και των διαγραφών, η τήρηση των λοιπών βιβλίων του Τμήματος Εσόδων, η τακτοποίηση υπερεισπράξεων, καθώς και η τήρηση της λογιστικής.
  9. Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω των φορέων είσπραξης.
  10. Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών φόρου.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα