Επιχειρήσεις

MIG: 330% πάνω από τη λογιστική αξία η προσφορά της Τρ. Πειραιώς


Τίμημα υπετετραπλάσιο(!) της εσωτερικής λογιστικής αξίας της μετοχής της MIG και επίσης πολλαπλάσιο της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κατά το τελευταίο εξάμηνο προσφέρει η Τρ. Πειραιώς για την απόκτηση των σε διασπορά μετοχών της.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα, στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που καταθέτει, προσφέρει 0,1668 ευρώ ανά μετοχή (166,8 ευρώ για 1.000 μετοχές).  Είναι εκτου νόμου το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει, δεδομένου ότι σε αυτή την τιμή αγόρασε τις προηγούμενες μέρες πακέτο 5,02% της MIG από την εταιρεία ΡΟΛΟΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ και επιπλέον μετοχές μέσω χρηματιστηρίου.

Οσον αφορά το "εύλογο και δίκαιο" του τιμήματος σημειώνεται ότι:

  • Η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής της MIG είναι μόλις 0,0388 ευρώ, με βάση τις δύο τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Συνεπώς η προσφερόμενη τιμή είναι περίπου 330%(!) υψηλότερη
  • Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή κατά τους έξι τελευταίους μήνες ήταν 0,04577 ευρώ. Με τα 0,1668 ευρώ που προσφέρει, η Τρ. Πειραιώς δίνει 255% περισσότερα! 

Η Περίοδος Αποδοχής της δημόσιας πρότασης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ.

Σε ανακοίνωση της η Τρ. Πειραιώς διευκρινίζει ότι ακόμη κι αν συγκεντρώσει πάνω από το 90% των μετοχών της MIG, δεν πρόκειται να την βγάλει από το χρηματιστήριο. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα αναφέρει:

1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,04577.

2. ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 06.02.2023, με εξαίρεση, την απόκτηση 36.319.908 Μετοχών που απέκτησε ο Προτείνων από την εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.", και των υπολοίπων αγορών που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 06.02.2023-08.02.2023 με ανώτατη τιμή αγοράς €0,1668 ανά μετοχή

3. Δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί απαιτούμενες προϋποθέσεις

γ) το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% του €0,0388 ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον η Τράπεζα Πειραιώς και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου :

- δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών

- υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου).

- δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα