Χρηστικά

Οι ανατροπές για πάνω από 100.000 βραχυχρόνιες μισθώσεις


Σημαντικά αυξημένη γραφειοκρατία, αλλά και αυξημένη η φορολογία των εισοδημάτων που προέρχονται από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Τεράστιες είναι οι ανατροπές που ισχύουν από φέτος στη φορολόγηση των πάνω από 100.000 ιδιοκτητών ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Οι αλλαγές υποκρύπτουν σημαντικά αυξημένη γραφειοκρατία, αλλά και αυξημένη φορολογία των εισοδημάτων που προέρχονται από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Σύμφωνα με τον ν. 5073/2023, από την 1η Ιανουαρίου 2024, όλοι οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα, που εκμισθώνουν ακίνητά τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, υποχρεούνται να αποδίδουν στο Δημόσιο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% επί των εσόδων τους από τις εκμισθώσεις, καθώς και να επιβαρύνουν κάθε μισθωτή τους με ένα νέο φόρο, το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο κυμαίνεται από 0,5 έως 10 ευρώ ανά ημέρα διαμονής.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι φυσικά πρόσωπα και εκμισθώνουν 1 ή 2 ακίνητα με καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα εξακολουθούν να φορολογούνται ως «εισοδηματίες» με 15% έως 45% για τα μισθώματα που εισπράττουν.

Όμως εκείνοι, που εκμισθώνουν βραχυχρόνια, από 3 ακίνητα και πάνω με καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης οφείλουν να υποβάλουν άμεσα να κάνουν έναρξη εργασιών ως επιτηδευματίες στην Εφορία και συγχρόνως:

  • Να τηρούν φορολογικά βιβλία, όπου θα καταγράφουν έσοδα και δαπάνες.
  • Να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.
  • Να επιβάλουν στους μισθωτές ΦΠΑ 13% επί των μισθωμάτων και να τον αποδίδουν στο Δημόσιο ανά τακτά διαστήματα υποβάλλοντας περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Ακόμη, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση των ακινήτων τους δεν θεωρούνται πλέον εισοδήματα από ακίνητα και δεν θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές από 15% έως 45%.

Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των ακινήτων τους θεωρούνται εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με συντελεστές κλιμακούμενους από 9% έως 44%.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που θα αναγκαστούν να λειτουργούν πλέον ως ατομικές επιχειρήσεις, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι από το 2027 θα υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, που επιβλήθηκαν για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται για ελάχιστα καθαρά έσοδα ύψους 10.920 ευρώ είτε τα απέκτησαν είτε όχι, ποσό που θα προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια άσκησης της δραστηριότητας και ενδεχομένως το προσωπικό που απασχολούν.

Σαν ξενοδοχεία

Επίσης, οι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών με διαμερίσματα τα οποία εκμισθώνουν βραχυχρόνια πλέον θα αντιμετωπίζονται ως ξενοδόχοι.

Δηλαδή, οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες θα αντιμετωπίζονται φορολογικά και διαδικαστικά ως ξενοδοχεία και θα υποχρεούνται να λάβουν άδειες καταλληλότητας και λειτουργίας όπως ισχύει για τα ξενοδοχεία.

Η πρόσοδος από τα συγκεκριμένα ακίνητα θα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογούνται αναλόγως με την κλίμακα και παύουν να θεωρούνται έσοδα προερχόμενα από εκμετάλλευση ακινήτων.

Πόσοι είναι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι κατοικίες που δηλώθηκαν ότι εκμεταλλεύονται με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν ως εξής:

  • 168.819 ακίνητα καταχωρημένα  ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα)
  • 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα 
  • 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα
  • Έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα, που αντιστοιχούν στο 92,7% των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. 
  • 3 ή περισσότερα ακίνητα εκμεταλλεύονται 7.440 φυσικά πρόσωπα. Τα ακίνητα αυτά ανέρχονται συνολικά σε 30.329.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα