Χρηστικά

Οι παγίδες στις δηλώσεις ενοικίων και εσόδων από Airbnb


Η ΑΑΔΕ διενεργεί πλήθος αυτόματων αλλά και στοχευμένων διασταυρώσεων μέσω του Taxisnet, αναζητώντας εισοδήματα από ενοίκια που εισπράχθηκαν μεν, αλλά δεν δηλώθηκαν

Παγίδες στη συμπλήρωση των κωδικών των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στην αναγραφή των εισοδημάτων από ενοίκια και από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, εντοπίζονται στη διαδικασία που περιγράφει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Στις συγκεκριμένες δηλώσεις η ΑΑΔΕ, διενεργεί πλήθος αυτόματων αλλά και στοχευμένων διασταυρώσεων μέσω του Taxisnet, αναζητώντας εισοδήματα από ενοίκια που εισπράχθηκαν μεν, αλλά δεν δηλώθηκαν.

Κυρίως, οι στοχευμένοι έλεγχοι αφορούν στις εισπράξεις από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, όπου έχει διαπιστωθεί τεράστια φοροδιαφυγή κατά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σημαντικές παραβάσεις διαπιστώσεις και στις «κανονικές» μισθώσεις, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της καταβολής των αποζημιώσεων Covid-19 για τα κουρεμένα ενοίκια.

Υποχρέωση να υποβάλλουν το έντυπο Ε2 έχουν οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2021 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα.

Επίσης, στο Ε2 δηλώνονται και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς επίσης και τα ανείσπρακτα ενοίκια, προκειμένου να μην φορολογηθούν γι αυτά.

Τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων, φορολογούνται ξεχωριστά από το εισόδημα με ειδική κλίμακα, ενώ και για τη χρήση 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ειδικότερα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

 • 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος
 • 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
 • 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος

Πώς συμπληρώνεται το Ε2

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι τα ακόλουθα:

 1. Στο έντυπο Ε2 καταχωρείται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτή εισόδημα, ενώ η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία καταχωρείται μόνο αν αποφέρει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.
 2. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
 3. Αν το ακίνητο είναι κενό για όλο το χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενή.
 4. Στη στήλη 4 του εντύπου, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.
 5. Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2020 στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021.
 6. Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.
 7. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, ανά κατηγορία χρήσης ακινήτου, και όταν εισπράττεται αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου.
 8. Στον κωδικό 60 δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.),
 9. Στον κωδικό 61 της στήλης δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2021.
 10. Στον κωδικό 63 «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.
 11. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Για το φορολογικό έτος 2021, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομίσθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα