Χρηστικά

Πάνω από 33.000 προσφυγές στα φορολογικά δικαστήρια!


Οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που τη θεωρούν βραχίονα της ΑΑΔΕ

Δεκάδες χιλιάδες είναι οι προσφυγές των φορολογουμένων που έχουν υποβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια και εκκρεμούν για να εκδικαστούν, ζητώντας την ακύρωση ή τη μείωση των προστίμων που τους έχουν επιβάλει οι φοροελεγκτικές αρχές.

Παρά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που είχε σκοπό να περιορίσει τις προσφυγές στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές, συνεχίζεται η αθρόα υποβολή προσφυγών στα δικαστήρια.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εντός 30 ημερών για να το αμφισβητήσει και κατόπιν εάν δεν δικαιωθεί από τη ΔΕΔ, μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Αν δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Στην ουσία, η ΔΕΔ λειτουργεί ως ένα πρωτοβάθμιο «φορολογικό δικαστήριο».

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο, αλλά πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου που καταλογίστηκε.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια.

Ωστόσο, έχοντας πληρώσει ήδη το 50% των φόρων και των προστίμων, για την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια δεν έχει άλλη επιβάρυνση πλην των δικαστικών εξόδων, οπότε δεν κοστίζει σημαντικό ποσό η δικαστική προσφυγή.

Χιλιάδες οι προσφεύγοντες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να αμφισβητούν τις πράξεις της φορολογικής διοίκησης, ενώ θεωρούν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ως τμήμα της ΑΑΔΕ, που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύονται τις αποφάσεις της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2023 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 5.529 προσφυγές εκ των οποίων απορρίφθηκαν άμεσα ή έμμεσα οι 3.842.

Από τους φορολογούμενους που δεν δικαιώθηκαν στη ΔΕΔ οι 2.924 προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια. Δηλαδή το 76% των φορολογουμένων αμφισβητεί εμπράκτως τα πρόστιμα των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.

Επίσης, από το 2013 που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, έχουν εκδικαστεί 83.421 υποθέσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν οι 63.127.

Από τους 63.127 φορολογούμενους που δεν δικαιώθηκαν οι 33.667 ή ποσοστό 53,3% υπέβαλαν προσφυγές στα φορολογικά δικαστήρια.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα