Χρηστικά

Ποινές για «ξέπλυμα χρήματος» σε όσους κρύβουν ΕΝΦΙΑ!


Γλιτώνουν όσοι εμπλέκονται σε έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων και όσοι διαπράττουν διασυνοριακές απάτες ΦΠΑ

Κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζουν όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και μια σειρά άλλων φόρων, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο νομοθετικό πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κωδικοποιούνται οι αλλαγές, που καθιερώθηκαν με τον νέο νόμο 4816/2021, σχετικά με το μαύρο χρήμα και διευρύνθηκαν οι φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες και θα προκαλούν διώξεις και για «ξέπλυμα».

Αναλυτικότερα, μετά τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, νοούνται ως βασικά αδικήματα και τα αποκαλούμενα «εγκλήματα της φοροδιαφυγής», όπως περιγράφονται στο άρθρου 66 του ν. 4174/2013. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει τα ακόλουθα:
«Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,
β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν».

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τα βασικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διώξεις και για «μαύρο χρήμα, οι εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου.

Επίσης, δεν θα διώκονται για μαύρο χρήμα, όσοι εμπλέκονται σε διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Παράλληλα, αλλάζει η διαδικασία της δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποτελούν στοιχεία της τυχόν σχηματισθείσης ποινικής δικογραφίας που σχετίζονται με τα αδικήματα που αναφέρει η Αρχή και λαμβάνονται υπόψιν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα