Χρηστικά

Εντός 15 ημερών τα δικαιολογητικά στην Εφορία, αλλιώς πρόστιμο και ακύρωση των απαλλαγών!


Με απόφαση της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τις φορολογικές δηλώσεις

Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών για τις φορολογικές δηλώσεις, τους χρόνους παράδοσης, αλλά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανάλογα με την περίσταση, αποκωδικοποιεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, αλλά αν η Εφορία από τους αυτόματους ελέγχους που διενεργεί, διαπιστώσει ύποπτες αναγραφές στους κωδικούς, ασάφειες ή «νούμερα που δεν βγαίνουν» από τις διασταυρώσεις επιμέρους κωδικών, ζητεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Πότε και πώς

Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με email τα δικαιολογητικά στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφόσον ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος που δεν θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά χάνει τις απαλλαγές και τις μειώσεις φόρου, τις οποίες έχει δηλώσει ότι δικαιούται, αλλά οι οποίες, δεν προκύπτουν από την ηλεκτρονική δήλωση.

Έτσι, ο φόρος βγαίνει κατ΄ εκτίμηση, με βάση τα όποια στοιχεία έχουν οι αρμόδιοι εφοριακοί υπάλληλοι που εκκαθαρίζουν τις δηλώσεις.

Το εκκαθαριστικό και με πρόστιμο!

Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν ο φορολογούμενος από τον οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση των δικαιολογητικών, αγνοήσει την πρόσκληση της Εφορίας, τιμωρείται και με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, το οποίο ενσωματώνεται στο εκκαθαριστικό.

Ακολούθως, ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπει, ότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για ορισμένα εισοδήματα και φόρους, δύναται να μην εκκαθαρίζεται άμεσα η δήλωση και να ζητηθεί να προσκομιστούν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους τρόπους.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν μόνο σε κωδικούς της δήλωσης οι οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δεν είναι προσυμπληρωμένοι, ούτε υπάρχει αναρτημένη πληροφορία για αυτούς. 

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Τι συμβαίνει με τις τροποποιητικές

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω ίντερνετ και ζητούνται δικαιολογητικά, προσκομίζονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε κωδικούς της δήλωσης για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα