Χρηστικά

Τα 4 μέτρα της ΑΑΔΕ για τους οφειλέτες


Σε τέσσερα στάδια υλοποιεί η Εφορία το πρόγραμμα τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων των οφειλετών του Δημοσίου

Σε τέσσερα στάδια υλοποιεί η Εφορία το πρόγραμμα τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων των οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι ανέρχονται σε 4.000.000.

Η διαδικασία μέχρι να φτάσει στην κατάσχεση καταθέσεων ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει μια κλιμάκωση που ξεκινά από την ειδοποίηση ή τηλεφώνημα, πριν προβεί στην κατάσχεση.

Όμως, η κατάσχεση καταθέσεων γίνεται και απροειδοποίητα, όπως άλλωστε έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως 3.984.904 φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση. Από αυτούς, οι 2.005.499 είναι στην «κόκκινη ζώνη» των κατασχέσεων καθώς η Εφορία μπορεί ανά πάσα στιγμή να λάβει αναγκαστικά μέτρα.

Ωστόσο, σε 1.463.635 από αυτούς ή στο 73%, έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Στο πλαίσιο αυτό, σε εκκρεμότητα παραμένει η λήψη αναγκαστικών μέτρων επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε 541.864 οφειλέτες.

Τα 4 μέτρα για τους οφειλέτες

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών της ΑΑΔΕ για το 2023, τα βήματα που ακολουθεί η Εφορία πριν από την κατάσχεση είναι τα ακόλουθα:

  1. Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).
  2. Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία, πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).
  3. Κατάσχεση καταθέσεων: Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.
  4. Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

Το κατασχετήριο δημιουργείται:

  • Με την εισαγωγή: των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας. 
  • Με την αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα