Οικονομία

Τον πρόδωσαν στην Εφορία οι τραπεζικές καταθέσεις!


Δήλωσε μηδέν εισόδημα, η Εφορία του βρήκε καταθέσεις 220.000 ευρώ και του επέβαλε φόρο ύψους 107.000 ευρώ!

Στην παγίδα του ελέγχου τραπεζικών καταθέσεων έπεσε φορολογούμενος, ο οποίος δήλωσε μηδέν (0) εισόδημα, αλλά η Εφορία του βρήκε καταθέσεις ύψους 220.000 ευρώ και του επέβαλε συνολικούς φόρους και πρόστιμα 107.000 ευρώ.

Η υπόθεση κρίθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στην οποία προσέφυγε ο φορολογούμενος, αλλά έχασε την υπόθεση, αφού η ΔΕΔ, επικύρωσε τα ευρήματα του ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).

Μετά την κρίση της ΔΕΔ, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, προσδοκώντας σε ακύρωση των φόρων και των προστίμων. 

Πρόκειται για μία από τις χιλιάδες περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται από τις φορολογικές αρχές, με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικό για την ΑΑΔΕ, αλλά ιδιαίτερα επώδυνο για τους φορολογούμενους.

Στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων, οι ελεγκτές αξιοποιούν τα τραπεζικά δεδομένα κατόπιν επεξεργασίας του ηλεκτρονικού αρχείου από το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, οι ελεγκτές ζητούν και λαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία, από το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που αφορούν στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, για μια πενταετία πίσω, που δεν έχουν παραγραφεί οι συγκεκριμένες κινήσεις.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν1403/2021, απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, το 2020 κοινοποιήθηκε στον συγκεκριμένο φορολογούμενο από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/Πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2015.

Το «ραβασάκι» γνωστοποιούσε τον καταλογισμό κύριου φόρου σε  βάρος του προσφεύγοντος, ποσού ύψους 64.029,73 ευρώ, πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας ποσού, 32.014,87 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσού ύψους 11.329,01 ευρώ. Ο συνολικός «λογαριασμός» έφτασε στο ποσό των 107.373,61 ευρώ.

Η αιτία των φόρων και των προστίμων ήταν ο μερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα  για το φορολογικό έτος 2015 ως προς τις φορολογίες Εισοδήματος, ΦΠΑ, ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων, μετά από εντολή του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Επίσης διενεργήθηκε των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων που διατηρούσε ατομικά, ή ως συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα ο προσφεύγων για το υπό κρίση χρονικό διάστημα.

Από την επεξεργασία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων προέκυψαν καταθέσεις–πιστώσεις συνολικού ποσού 221.762,00 ευρώ, πραγματοποιούμενες από τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα καθώς και καταθέσεις–πιστώσεις προερχόμενες από μεταφορές χρηματικών ποσών από άλλους μη γνωστούς στον έλεγχο τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΟΜΕΠ, επειδή οι ανωτέρω καταθέσεις–πιστώσεις, δεν συσχετίζονται άμεσα με χρεώσεις  τραπεζικών  λογαριασμών του προσφεύγοντα και από την αιτιολογία των συναλλαγών δεν προκύπτει η  πηγή και η αιτία τους, ο έλεγχος έκρινε ότι προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και συνεπώς φορολογείται ως εισόδημα.

Για τις καταθέσεις –πιστώσεις, συνολικού ποσού 221.762,00 ευρώ ζητήθηκαν από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις, σχετικά με τις υπό διερεύνηση τραπεζικές κινήσεις, αλλά δεν παρείχε, ενώ παράλληλα, όπως αναφέρει η έκθεση του ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν προσκόμισε ούτε το τηρούμενο βιβλίο εσόδων–εξόδων.

Δεδομένης της μη ανταπόκρισης του προσφεύγοντος στο αίτημα της φορολογικής διοίκησης, ο έλεγχος θεώρησε ότι το ποσό των τραπεζικών κινήσεων, ύψους 221.762,00 ευρώ, συνιστά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα  του φορολογούμενου ήτοι καθαρή  αξία 170.756,74 ευρώ συν Φ.Π.Α. 51.005,26 ευρώ και φορολογήθηκε με βάση αυτό, χωρίς να αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες, αφού δεν προσκομίστηκαν τα βιβλία.

Πότε είναι ύποπτες οι καταθέσεις

Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι «πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21του Ν.4172/2013 του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει κατ’ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης  και  επαρκούς  δικαιολόγησης  της  περιουσιακής  του  κατάστασης,  η  οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που  προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων.

Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία  του  να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς 
δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.

Βαρύς ο «λογαριασμός»

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου και του καταλόγισε:

  • Κύριο φόρο ύψους 64.024,29 ευρώ.
  • Πρόσθετο φόρο ανακρίβειας ύψους 32.012,15 ευρώ.
  • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 11.328,02 ευρώ.

Δηλαδή, για καταθέσεις ύψους 221.762,00 ευρώ, το σύνολο των επιβαρύνσεων έφτασε σε 107.364,46 ευρώ ή στο 48,4% των τραπεζικών κινήσεων που εντοπίστηκαν.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα