Χρηστικά

Τρεις δόσεις το "εισιτήριο" για επανένταξη στις 100 & 120 δόσεις


Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport, η οποία άνοιξε - Πότε (ξανα)χάνονται οι ρυθμίσεις

Τρείς δόσεις έως την 29η Οκτωβρίου πρέπει να καταβάλουν οι οφειλέτες του Δημοσίου για να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων τις οποίες απώλεσαν.

Για την επανένταξη στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport, η οποία άνοιξε και να πληρώσουν ταυτόχρονα τις δόσεις του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Όσες δόσεις έχουν χαθεί θα προστεθούν στο τέλος της περιόδου εξόφλησης της οφειλής. Δηλαδή, δεν αθροίζονται με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό και να διαιρεθούν στους μήνες, που απομένουν, αλλά το ποσό της δόσης παραμένει το ίδιο και ο αρχικός αριθμός των δόσεων αυξάνεται κατά τους μήνες που δεν έχουν πληρωθεί. Παράδειγμα, αν οι αρχικές δόσεις ήταν 120 και δεν πληρώθηκαν 10 μήνες, ο συνολικός αριθμός των δόσεων γίνεται 130.

Η επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων αφορά τους φορολογούμενους που επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων στο διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021. Αναλυτικότερα η ρύθμιση αφορά τους οφειλέτες οι οποίοι:

 • Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο - προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις - καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 31-12-2021.
 • Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων ή 120 δόσεων ως εξής:
 • - όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 και όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019.
 • Έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020. 

Πώς ξανα-χάνονται οι ρυθμίσεις

Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 4321/2015 χάνεται:

 • Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει α) τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
 • Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 •  Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
 • Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων του  Ν. 4611/2019 χάνεται:

 • Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον ν.4611/2019
 • Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 • Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.
 • Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα