Επιχειρήσεις

Ιdeal: Χρονιά εκτόξευσης το 2022 – Άλμα σε κέρδη και τζίρο


Εξαιρετικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψε η Ideal Holdings το 2022, καταδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο την ανοδική της πορεία, που συνδυάζεται με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των εταιρειών της. Παράλληλα η Διοίκηση πρότεινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ανά μετοχή, στους μετόχους της εταιρείας.

Η Ideal παρουσίασε άλμα 50% στα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν στα 27,4 εκατ. έναντι 18,3 εκατ. το 2021. Επίσης ραγδαία αύξηση κατά 40% εμφάνισε ο τζίρος, που ανήλθε στα 174,7 εκατ., σε σύγκριση με 124,4 εκατ. το 2021.

Ειδικότερα η IDEAL εμφάνισε για το 2022:

 • 48% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 14,9 εκατ. έναντι 10,1 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,37 αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2021.
 • 50% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 27,4 εκατ. έναντι 18,3 εκατ. το 2021.
 • 40% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε στα 174,7 εκατ., σε σύγκριση με 124,4 εκατ. το 2021.
 • Προτεινόμενη Επιστροφή Κεφαλαίου 0,20 ανά μετοχή, καταβλητέο σε 2 δόσεις.
 • Καθαρός Δανεισμός 18,2 εκατ. ή 66% των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Βιομηχανία (Astir Vitogiannis, Coleus Packaging)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 91,8 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 55% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση του όγκου σε συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή διάθεσης που συνδέεται με την τιμή της πρώτης ύλης.
 • 97% του Κύκλου Εργασιών προέρχεται από Πωλήσεις σε χώρες εκτός Ελλάδας.
 • 68% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 17,8 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση του όγκου και διαφοροποίηση του μίγματος πωλήσεων.
 • 61% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα € 10,2 εκατ.

Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 82,9 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση της ζήτησης για λύσεις πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό.

 • 25% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 9,6 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση των εσόδων και διαφοροποίηση του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών.
 • 26% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους στα € 4,7 εκατ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του 2022 αποτελούν σημαντική επιτυχία των στελεχών και των εργαζομένων της IDEAL Holdings. Οι οικονομικές επιδόσεις αναδεικνύουν την σωστή στρατηγική που ακολουθήσαμε από τον Μάιο 2021, όταν ξεκινήσαμε την δημιουργία αυτής της νέας προσπάθειας, σε συνδυασμό με τις εξαγορές των εταιριών που πραγματοποιήσαμε και οι οποίες προσέθεσαν σημαντικές υπεραξίες στο οικοδόμημα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του 2022 και θέσαμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη που να βασίζεται σε κριτήρια ESG και υγιείς χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Είμαστε αισιόδοξοι, ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Ideal