Χρηστικά

Σε κατασχέσεις καταθέσεων επιχειρήσεων προχωρούν οι servicers


Πώς επιβάλλεται η κατάσχεση και πώς μπορεί να αμυνθεί μια επιχείρηση

Με μεγάλη συχνότητα χρησιμοποιούν οι servicers εναντίον επιχειρήσεων το... πυρηνικό εισπρακτικό όπλο της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, που ήδη χρησιμοποιείται πολύ συχνά και από την ΑΑΔΕ για χρέη προς την εφορία. Πάντως, οι επιχειρήσεις μπορούν να αμυνθούν αποτελεσματικά σε αυτές τις πρακτικές, εάν προσφύγουν γρήγορα στα δικαστήρια.

Μπλοκάροντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας επιχείρησης, μια εταιρεία διαχείρισης δανείων θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία της, αφού η επιχείρηση αδυνατεί να προχωρήσει σε βασικές συναλλαγές, όπως οι πληρωμές εργαζομένων και προμηθευτών. Οι servicers, αναφέρουν νομικοί, γνωρίζουν ότι θέτουν σε κίνδυνο την επιχείρηση από την οποία διεκδικούν οφειλές, αλλά, παρ' όλα αυτά, προχωρούν όλο και περισσότερο στην κατάσχεση καταθέσεων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ποια διαδικασία ακολουθείται

Η επιβολή κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου και ιδίως εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή θεωρείται πολύ αποτελεσματική πρακτική για την είσπραξη οφειλών. Η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει ότι ο πιστωτής οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση εκτελεστού τίτλου, κάτι που γίνεται με την έκδοση διαταγής πληρωμής. Ακολούθως, πρέπει να επιδώσει στην έδρα ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας, καθώς και στον οφειλέτη, κατασχετήριο έγγραφο που πρέπει να περιέχει:

α) Ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίων γίνεται η κατάσχεση,

β) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση,

γ) επιταγή προς την τράπεζα να μην καταβάλει στον οφειλέτη και

δ) διορισμό αντικλήτου.

Το κατασχετήριο πρέπει να επιδίδεται στον οφειλέτη μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου γίνει η επίδοση στην τράπεζα, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Μέσα σε οκτώ ημέρες επίσης, από την επίδοση του κατασχετηρίου, η τράπεζα οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια της το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια της άλλη κατάσχεση και, επιπλέον, να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Εάν η τράπεζα δεν κάνει τη δήλωση αυτή, συνάγεται ότι η δήλωση είναι αρνητική.

Δικαστική άμυνα

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αμυνθούν με νομικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιδράσουν έγκαιρα. Πρέπει, ειδικότερα, η επιχείρηση που θα λάβει το κατασχετήριο έγγραφο να κινηθεί δικαστικά το αργότερο μέσα σε οκτώ ημέρες. Ένα παράδειγμα επιτυχημένης αντίδρασης σε κατάσχεση καταθέσεων αναφέρει το δικηγορικό γραφείο «Λεκκάκου & Συνεργάτες».

Επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον τομέα της αρτοποιίας – παξιμαδοποιίας, με καταστήματα σε όλη την χώρα και το εξωτερικό, βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της, σχεδόν αμέσως μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής εναντίον της. Η κατάσχεση επιβλήθηκε στο σύνολο των λογαριασμών της εταιρείας, αλλά και φυσικών προσώπων που ευθύνονται ως εγγυητές, συνεπάγετο δε την ουσιαστική παύση της λειτουργίας της, καθώς δεν ήταν δυνατό να λάβουν χώρα συναλλαγές, τόσο στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου, όσο και της χονδρικής πώλησης.

Οι παραγγελίες, μάλιστα, που είχαν ληφθεί, αδυνατούσαν να εκτελεσθούν και να τηρηθούν οι προθεσμίες. Ο αποκλεισμός της επιχείρησης από την αγορά, εντός της περιόδου των Χριστουγέννων, ουσιαστικά την έβγαζε εκτός αγοράς, ωθώντας την σε ακαριαίο «θάνατο», οικονομικό και επιχειρηματικό, τονίζει το δικηγορικό γραφείο. Ταυτόχρονα, ουδείς κίνδυνος υπήρχε για την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που επέβαλε την κατάσχεση, δεδομένου ότι υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί της ακίνητης περιουσίας της πρωτοφειλέτριας και των εγγυητών.

Εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι νομικοί συμπαραστάτες της επιχείρησης προχώρησαν στις κατάλληλες δικαστικές ενέργειες και, αφού έθεσαν υπόψη του Δικαστηρίου, αφενός την πρόδηλη αντισυναλλακτική και κακόπιστη συμπεριφορά της εταιρείας διαχείρισης, αφετέρου τη μη ύπαρξη ουδενός κινδύνου για την αντίδικο, διατάχθηκε άμεσα από το δικαστήριο, όχι μόνο να μην αποδοθούν στην επιβάλλουσα την κατάσχεση τα χρήματα που είχαν ήδη δεσμευτεί, αλλά και η αναστολή εκτέλεσης της κατάσχεσης για τα ποσά που θα κατατεθούν στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις