Χρηστικά

Πότε και πώς η Εφορία δεσμεύει καταθέσεις και κλειδώνει θυρίδες


Τι προβλέπει το Εγχειρίδιο δράσης που κοινοποίησε χθες η ΑΑΔΕ στις υπηρεσίες της Φορολογικής Αρχής

Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων προβλέπει το Εγχειρίδιο δράσης που κοινοποίησε χθες η ΑΑΔΕ στις υπηρεσίες της Φορολογικής Αρχής.

Πρόκειται για την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Όπως εξηγείται στο Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα συνιστούν πρόσθετα διοικητικά μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα τα οποία συνεπάγονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις και δεσμεύσεις για τους υπόχρεους παραβάτες και αποσκοπούν στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του Δημοσίου μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου βάσει της σχετικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Ποια είναι τα όρια των παραβάσεων

Στις περιπτώσεις που κατόπιν φορολογικού ελέγχου διαπιστώνεται μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, καθώς και είσπραξη επιστροφής κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης, ποσών Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, ποσού από 150.000 ευρώ και πάνω, επιβάλλονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις και δεσμεύσεις στους υπόχρεους παραβάτες.

Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση των ανωτέρω φόρων, τελών και εισφορών, με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης, συντάσσεται Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

Το μπλόκο των καταθέσεων

Κατόπιν, συντάσσεται άμεσα Πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την οποία η Φορολογική Διοίκηση δεν παραλαμβάνει και δεν χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου και:

  • Δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών,
  • Δεσμεύεται το 50% του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ΄ ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής.
  • Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.

Η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κοινοποιείται με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στον υπόχρεο παραβάτη καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω ενέργειες ενημέρωσης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) και σε όλες τις φορολογικές αρχές και οι εν λόγω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ταυτόχρονα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την εφαρμογή των μέτρων επιδίδεται με απόδειξη στον παραβάτη, κλήση προς ακρόαση, σχετικά με τις διαπιστώσεις της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. αποστέλλει σχετικό φάκελο και έκθεση απόψεων της Διοίκησης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, στις περιπτώσεις που κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ασκήθηκε προσφυγή σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απευθείας ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου.

Μετά από πενταετία 

Τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους, μεταξύ άλλων, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοση των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων, ή με την καταβολή ποσού πάνω από το 70% του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κύριων και πρόσθετων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων ή των οικείων προστίμων.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα