Χρηστικά

Πρόστιμο-μαμούθ σε στέλεχος για απόκρυψη καταθέσεων και μισθών! (η απόφαση της ΑΑΔΕ)


Η Εφορία του βρήκε αδήλωτα ποσά συνολικού ύψους 1,04 εκατ. ευρώ και του επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 708.000 ευρώ

Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η Εφορία σε μεγαλο-στέλεχος εταιρείας για αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις, που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην τετραετία 2016 – 2019.

Τα συνολικά ποσά καταθέσεων και εισοδημάτων που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές ήταν συνολικού ύψους 1,04 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι και τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 708.000 ευρώ ή στο 67,7% του ποσού, που απέκρυψε κατά την Εφορία.

Και αυτή η υπόθεση αναδεικνύει την καταλυτική σημασία του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων κατά τον φορολογικό έλεγχο, καθώς αποκαλύπτουν  κρυφά έσοδα τα οποία όταν είναι αδήλωτα, «ζεματάνε» τον  κάτοχό τους, όταν εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές.

Στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, ο οποίος διενεργήθηκε έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προς εξακρίβωση τέλεσης αδικημάτων φοροδιαφυγής, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ άνοιξαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Ελλάδα, αντλώντας στοιχεία από το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.) για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη 2016-2019, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν και έλαβαν στοιχεία και από γαλλικές τράπεζες, για τις καταθέσεις και τις κινήσεις ων λογαριασμών του στη χώρα αυτή.

Επίσης, έλεγξαν τις φορολογικές δηλώσεις του, που υπέβαλε στην Ελλάδα, όπως και τις δηλώσεις που υπέβαλε στις φορολογικές υπηρεσίες της Γαλλίας.
Μετά από τον έλεγχο των παραστατικών προέκυψαν τα ακόλουθα:

Α. Φορολογικό έτος 2016

 • Για δεκαεννιά (19) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς ημεδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 245.430,11 ευρώ δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Για δεκατρείς (13) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 90.599,93 ευρώ, δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Τρεις (3) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς ημεδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 109.200.00 ευρώ, αποτελούν εισόδημα από μισθούς (παροχή υπηρεσιών διοίκησης).
 • Είκοσι επτά (27) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 175.500,00 ευρώ, αποτελούν εισόδημα από μισθούς (παροχή υπηρεσιών διοίκησης).
 • Συνολικό  αδήλωτο ποσό 620.730,04 ευρώ.

Β. Φορολογικό έτος 2017

 • Για δύο (2) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ, δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Τριάντα οκτώ (38) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 194.000,00 ευρώ, αποτελούν εισόδημα από μισθούς (παροχή υπηρεσιών διοίκησης).
 • Συνολικό  αδήλωτο ποσό 197.000 ευρώ.

Γ. Φορολογικό έτος 2018

 • Για πέντε (5) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 19.000,00 ευρώ, δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Είκοσι μια (21) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 124.750,00 ευρώ, αποτελούν εισόδημα από μισθούς (παροχή υπηρεσιών διοίκησης).
 • Δύο (2) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 9.000,00 ευρώ, συνιστούν δωρεές προς αυτόν, για τις οποίες δεν καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος δωρεάς.
 • Ο προσφεύγων δεν συμπεριέλαβε στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του το εισόδημα από μισθούς αλλοδαπής συνολικού ποσού 43.200,00 ευρώ.
 • Συνολικό αδήλωτο ποσό 152.750,00 ευρώ.

Δ. Φορολογικό έτος 2019

 • Για τρεις (3) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς ημεδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 8.149,35 ευρώ, δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Για δύο (2) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 4.737,76 ευρώ, δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους.
 • Δεκατρείς (13) πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπής του προσφεύγοντος, συνολικού ποσού 62.000.00 ευρώ, συνιστούν δωρεές προς αυτόν, για τις οποίες δεν καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος δωρεάς.
 • Ο προσφεύγων δε συμπεριέλαβε στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του το εισόδημα από μισθούς αλλοδαπής συνολικού ποσού 43.200,00 ευρώ.
 • Συνολικό αδήλωτο ποσό 74.887,11 ευρώ.

Το άθροισμα των καταθέσεων και του εισοδήματος που δεν δήλωσε στην Εφορία το συγκεκριμένο μεγαλοστέλεχος εταιρείας, τα έτη 2016-2019 ανήλθε σε 1.045.367,15 ευρώ, ενώ το συνολικό πρόστιμο που επιβλήθηκε ανήλθε σε 708.181,66 ευρώ.

Απόρριψη από τη ΔΕΔ

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ζητώντας την ακύρωση των φόρων και των προστίμων, αλλά η ΔΕΔ, με την απόφασή της απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε τις διαπιστώσεις του ΚΕΦΟΜΕΠ και οριστικοποίησε τα πρόστιμα των 708.181,66 ευρώ.

Η επόμενη κίνηση του φορολογούμενου είναι η προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια, προσδοκώντας σε ακύρωση ή μείωση του προστίμου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα