δολάριο
Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,0855 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0855 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 170,5360 γεν, στο 0,8503 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,03%, στα 1,0863 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0863 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 170,2800 γεν, στο 0,851...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,04%, στα 1,0832 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,0832 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 169,7870 γεν, στο 0,851...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,03%, στα 1,0857 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0857 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 169,8100 γεν, στο 0,851...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,04%, στα 1,0865 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,0865 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 169,2270 γεν, στο 0,857...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,08%, στα 1,0879 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,0879 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 167,8050 γεν, στο 0,8578 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,14%, στα 1,0737 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0737 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 167,2140 γεν, στο 0,8604 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,12%, στα 1,0746 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0746 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 166,8310 γεν, στο 0,8605 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,15%, στα 1,0709 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,0709 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 167,8240 γεν, στο 0,8539 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,23%, στα 1,0723 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,0723 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 166,4240 γεν, στο 0,8555 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,17%, στα 1,0719 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,0719 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 166,7410 γεν, στο 0,8574 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,12%, στα 1,0692 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,0692 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 165,5220 γεν, στο 0,8596 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,26%, στα 1,0684 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0684 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 165,3200 γεν, στο 0,8640 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,03%, στα 1,0658 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή υποχώρηση σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0658 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,7390 γεν, στο 0...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0652 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0652 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,4910 γεν, στο 0,856...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,13%, στα 1,0635 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0635 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,3420 γεν, στο 0,8538 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,13%, στα 1,0660 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0660 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,0080 γεν, στο 0,8547 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,44%, στα 1,0684 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,44% και διαμορφώνεται στα 1,0684 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,0570 γεν, στο 0,8549 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,0740 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0740 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,4330 γεν, στο 0,8553 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,0858 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0858 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 164,8920 γεν, στο 0,8580 με τη...